23 feb 2017

KH waarde meten

Om al vroeg kleine storingen in het biologische systeem van uw vijver op te sporen en direct in te kunnen grijpen, moet u altijd zicht houden op de inwendige waarden van het water. De waterkwaliteit is voortdurend aan verandering onderhevig: de jaargetijden, zon, regen, wind, de planten, de vissen en de milieu-invloeden spelen een grote rol. Als u steeds wilt weten, wat er in en met uw vijverwater aan de hand is, moet u het regelmatig testen.

U kunt zelf eenvoudig en snel de diagnose stellen van de toestand waarin het water verkeert. Hiervoor zijn praktische en betrouwbare testsets en quicksticks verkrijgbaar. Met de AquaActiv QuickSticks 6in1 van Oase kunt u gemakkelijk en snel uw KH waarde meten.

De carbonaathardheid geeft de pH- buffercapaciteit van het water aan. Deze stabiliseert de pH-waarde. Zo doende is de pH-waarde bij een lage carbonaathardheid instabiel en kan daardoor steeds weer plotseling ver- anderen. De optimale carbonaathardheid voor tuinvijvers ligt bij 5 – 8 °dkH.

U kunt de carbonaathardheid van het water vaststellen door het meetveld voor carbonaathardheid (KH) van de teststrook te vergelijken met de betreffende kleurentabel op het etiket van het blik. Een overgangskleur geeft een tussenwaarde aan.

Om de hardheid te verlagen, raden wij aan om AquaActiv AquaHumin te gebruiken. Om de hardheid te verhogen kunt u de vijver-optimaliseerder AquaActiv OptiPond inzetten.

Bewaren

23 feb 2017

GH waarde meten

Om al vroeg kleine storingen in het biologische systeem van uw vijver op te sporen en direct in te kunnen grijpen, moet u altijd zicht houden op de inwendige waarden van het water. De waterkwaliteit is voortdurend aan verandering onderhevig: de jaargetijden, zon, regen, wind, de planten, de vissen en de milieu-invloeden spelen een grote rol. Als u steeds wilt weten, wat er in en met uw vijverwater aan de hand is, moet u het regelmatig testen.

U kunt zelf eenvoudig en snel de diagnose stellen van de toestand waarin het water verkeert. Hiervoor zijn praktische en betrouwbare testsets en quicksticks verkrijgbaar. Met de AquaActiv QuickSticks 6in1 van Oase kunt u gemakkelijk en snel uw GH waarde meten.

Bij het bepalen van de totale hardheid worden de in het water opgeloste calcium- en magnesiumzouten gemeten. De meeste vijvervissen voelen zich in middelhard water (10 – 15 °dGH) behaaglijk.

Vergelijk de 4 testvelden voor de totale hardheid (GH) op de teststrook met de scala op het etiket van het blik.

Het aantal paarse testvelden geeft de totale hardheid aan. Als een testveld slechts ten dele paars is, geeft dit een tussenwaarde aan.

Om de hardheid te verlagen, raden wij aan om AquaActiv AquaHumin te gebruiken. Om de hardheid te verhogen kunt u de vijver optimaliseerder AquaActiv OptiPond inzetten.Bewaren

23 feb 2017

pH waarde meten

Om al vroeg kleine storingen in het biologische systeem van uw vijver op te sporen en direct in te kunnen grijpen, moet u altijd zicht houden op de inwendige waarden van het water. De waterkwaliteit is voortdurend aan verandering onderhevig: de jaargetijden, zon, regen, wind, de planten, de vissen en de milieu-invloeden spelen een grote rol. Als u steeds wilt weten, wat er in en met uw vijverwater aan de hand is, moet u het regelmatig testen.

 

U kunt zelf eenvoudig en snel de diagnose stellen van de toestand waarin het water verkeert. Hiervoor zijn praktische en betrouwbare testsets en quicksticks verkrijgbaar. Met de AquaActiv QuickSticks 6in1 van Oase kunt u gemakkelijk en snel uw PH waarde meten.

De pH-waarde geeft het zuurgehalte van het water aan. Een pH-waarde van 7 is neutraal. pH-waarden onder 7 zijn zuur en bij pH-waarden van meer dan 7 spreekt men van alkalisch of basisch water. Bij de pH-waarde gaat het om een tiende macht. Als de pH-waarde één eenheid verandert, betekent dit dus een tienvoudige verandering.

U kunt de pH-waarde van het water bepalen door het pH-meetveld van de teststrook te vergelijken met de betreffende kleurentabel op het etiket van het blik. Een overgangskleur geeft een tussenwaarde aan.

De optimale pH-waarde voor uw vijver moet tussen 6,8 en 8,0 liggen. Als u de pH-waarde wilt wijzigen, moet u steeds heel behoedzaam te werk gaan, om grote pH-veranderingen te vermijden. Om te hoge pH-waarden te verlagen, is het raadzaam om AquaActiv AquaHumin te gebruiken. Een langdurige stabilisering van de pH-waarde verkrijgt u met de vijver optimaliseerder AquaActiv Opti Pond.