De ideale filteropstelling voor de vijver

Als u besloten heeft om een vijverfilter te gaan gebruiken om uw water te zuiveren zijn er voor wat betreft de filteropstelling diverse mogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk te weten of u gebruikt gaat maken van skimmers of bodemdrains. De skimmer of bodemdrains moeten ook aangesloten worden op het vijverfilter of de vijverpomp.

Keuze filteropstelling

Alleen gelet op de opstelling zijn er drie mogelijke varianten. Elke variant heeft zijn eigen voor- en nadelen. Welke variant oor u het beste is, dat is afhankelijk van uw eigen wensen. Ten eerste ten aanzien van de opstelling.

  • Drukfilter
  • Pompgevoed systeem
  • Gravity systeem

Drukfilter

Het drukfilter vormt vaak de eenvoudigste categorie. Een vijverpomp verplaatst het water door een gesloten filter en het water stroomt van daaruit weer naar de vijver. Omdat het gehele circuit gesloten is kan het  filter ingegraven worden, maar ook hoger geplaatst worden. De leiding of slang die het water terug voert naar de vijver kan ook omhoog lopen bijvoorbeeld naar een waterval of over een verhoogde vijverrand. Dit maakt het heel praktische vijverfilters. Voor de meeste siervijvers zijn deze filters voldoende. De betreffende vijverpomp moet het water door het filter duwen. Hierdoor wordt er vaak iets meer stroom verbruikt, omdat zij extra weerstand moeten overbruggen. Alleen voor grote of wat meer vervuilde vijvers zijn open filters geschikter.

Bij een open filtersysteem zit het verschil erin dat het filter normaal open is. Dus niet zoals bij een drukfilter gesloten. Hierdoor kan ook extra zuurstof aan het filter worden toegevoegd. Afhankelijk van de opstelling onderscheiden wij pompgevoede en gravitaire opstellingen.

Pompgevoed Filtersysteem

Het pompgevoed filtersysteem wordt gebruikt voor als u de vijverfilter boven het wateroppervlak wilt plaatsen. De vijverpomp verplaatst het water van de vijver naar het filter. Een groot voordeel hierbij is dat de UV-lamp dan tussen de pomp en het filter komt. Geklonterde algen door de UV kunnen dan direct in de filter opgevangen worden. Na het filter loopt het water op zwaartekracht weer terug in de vijver. Deze leiding kan dus niet meer omhoog. Het aan het zicht onttrekken van dit filtersysteem vereist wat creativiteit. Zorg ervoor dat het filter voor onderhoud goed toegankelijk blijft.

filteropstelling vijver

Gravity Filtersysteem

Het gravity filter wordt op hetzelfde waterpeil geplaatst als de vijver zelf. Vaak worden deze filters dus in de grond of in een put geplaatst. Tussen het filter en de vijver komen dan voldoende dikke leidingen aangesloten op bijvoorbeeld een bodemdrain of skimmer. In de vijver komt dus geen pomp. Ook het filter zelf kan makkelijk worden weggewerkt. De vijverpomp verplaatst het water vanuit de filter naar de vijver of eventuele waterval. Doordat hier vaak het minste hoogteverschil overbrugt hoeft te worden, kunnen hier de meest energiezuinige pompen worden gebruikt. Technisch is de installatie wat ingewikkelder, maar omdat alles aan het zicht onttrokken kan worden wel het mooiste voor uw vijver.

gravity filtersysteem

Bewaren