UV-C filters voor de vijver kunnen helpen bij het reinigen van het vijverwater. We noemen dit eigenlijk ten onrechte een filter. Als u gebruik gaat maken van een UV filter (ook wel genoemd UV-C filter unit) gaat u uw vijverfilter uitbreiden met een ultra violet licht installatie. De toevoeging van dit ultraviolet licht aan het vijverwater gaat door middel van een UV lamp die vaak in een kant-en-klare unit wordt geplaatst.

Een UV filter dient ter voorkoming van zweefalgen in uw vijverwater. Een teveel aan zweefalgen zal uiteindelijk leiden tot groen vijverwater. Uw vijver zal dus helemaal troebel worden door zweefalgengroei. Een UVC filter kan daarom de oplossing zijn om dit probleem tegen te gaan. Een goede UV lamp voor uw vijver is dus echt geen overbodige luxe.

UV-C filter units zijn er tegenwoordig in vele soorten en vele merken. Bekende merken zijn onder andere :

 • Oase
 • TMC
 • Velda
 • Bio UV

Vijvercentrum De Scheper heeft alle vooraanstaande merken en soorten altijd op voorraad aanwezig.

Wanneer gaat u een UV-C filter systeem gebruiken?

Het gebruik van een UV-C filter systeem bij uw vijver kan helpen als u problemen met zweefalgen heeft in uw vijver. Het natuurlijk evenwicht (of ook wel biologisch evenwicht) in uw vijver is verstoord, waardoor de problemen dus meestal ontstaan. Er is sprake van een biologisch evenwicht wanneer vis en planten gezond blijven in uw vijver. Heeft u teveel vissen in uw vijver en geen of te weinig vijverplanten, krijgen zweefalgen alle kans om zich te ontwikkelen.

De zweefalgen zullen explosief in aantallen aannemen wanneer het weer warmer wordt en waardoor u vijverwater ook wordt opgewarmd. De algen krijgen volop kans zich te ontwikkelen wegens het gebrek aan natuurlijk evenwicht in de vijver.

Bij sommige vijvers kunt u helemaal geen vijverplanten gebruiken. Bijvoorbeeld in een koivijver (zonder plantenfilter) komen geen of nauwelijks vijverplanten voor. De koi zullen alle planten in de korste tijd verorberen, waardoor er uiteindelijk niets van over blijft. Om toch de vijver te vrijwaren van zweefalgen is het gebruik van een UV filter bij koivijvers aan te raden. De UV-C filter installatie zal bijdragen aan het verdelgen van de zweefalgen en uw koivijver zal dan (bij de juiste capaciteit UV licht) helder blijven.

Ook bij zwemvijvers worden vaak UV-C filters ingezet. Op deze manier zal de UV installatie wederom bijdragen om de zwemvijver helder en schoon te houden.

Hoe werkt een UV filter?

Tegen zweefalgen

Wat is nu de werking van een UV filter ? In feite is het simpel maar uiterst effectief systeem tegen de vorming van zweefalgen in uw vijver. Op deze manier houdt u de vijver helder en zal zelden of nooit een groene vijver kunnen ontstaan.

Vijverwater wordt, voordat of nadat dit door het vijverfilter is gestroomd, even bloot gesteld aan UV licht (Ultra violet). Deze blootstelling aan UV licht zorgt ervoor dat de zweefalgen in uw vijver afgebroken worden en geen kans krijgen zich verder te ontwikkelen.

Tegen ziektes

Naast het doden van zweefalgen heeft de blootstelling van het vijverwater aan UV stralen nog een voordeel. Bij de meer geavanceerde UV-C filter systemen zullen ook de ziektekiemen in het vijverwater door de ultra violet verlichting worden gedood. Uiteindelijk zal dit ook leiden op een lagere kans voor wat betreft ziektes bij vijvervissen en vijverplanten.

UV filters kunnen dus ook een desinfecterende werking hebben. Probleem hierbij is echter wel dat er geen onderscheid gemaakt in het soort organisme die uiteindelijk gedood worden. Ook worden organismen voor het evenwicht zullen door de UV stralen gedood. We raden daarom ook aan, om na het toevoegen van vijver bacteriën, de UV-C filter 7 dagen uit te zetten.

Welke soort UV-C filter moet u gebruiken voor een effectief resultaat?

De hoeveelheid UV lichtstralen die u nodig heeft om een goed resultaat te krijgen varieert. De hoeveelheid UV die zorgt voor een effectieve werking heeft te maken met visbezetting, vijverbeplanting en gebruik van een vijverfilter systeem.

We hebben daarvoor de volgende tabel samengesteld :

 • Normale bezetting: 2  – 3  Watt per 1.000 liter vijverwater
 • Zware bezetting: 3 – 5  Watt per 1.000 liter vijverwater

Waar en hoe moet de UV filter installatie worden geplaatst?

Als u een UV filter gebruikt voor uw vijver is het natuurlijk wel goed te weten hoe deze optimaal te gebruiken. Dit doet u onder andere door te weten waar de UV filter in de kringloop van het vijverwater geplaatst moeten worden.

Om het hoogste rendement uit uw installatie te halen is het belangrijk te weten dat:

 • Bij een pompgevoed filtersysteem de UVC-filter voor de vijverfilter te plaatsen
 • Bij een gravity filtersysteem de UV-filter na de vijverfilter te plaatsen.

Het is overigens ook zo dat u een UV filter altijd in combinatie met een vijverfilter dient te gebruiken. Alleen een UV-C filter aansluiten op uw vijver heeft bijzonder weinig effect! Op deze manier worden afgebroken algen ook direct uit het vijverwater gefilterd.

Tips voor het gebruik van UV-C filters

Ten slotte geven wij u nog een aantal bruikbare tips als u besluit om een UV-C filterinstallatie te gaan gebruiken.

 • Opstarten vijverfilter
 • Medicijngebruik
 • Oververhitting
 • Wanneer gebruiken
 • Onderhoud en vervanging
 • Plaats de UVC filter op een ‘gemakkelijke’ plaats. De UV lamp dient elk jaar (1 x per jaar) vervangen te worden.

Opstarten bacteriën in vijverfilter

Bij het jaarlijks opstarten van de vijver – of beter vijverfilter installatie – waarbij u de stimulering van het bacterie leven nastreeft, zet u de UV installatie gedurende minimaal 7 dagen na toevoeging van bacteriën in het vijverfilter uit.

Gebruik van medicijnen voor vijvervissen

Ook bij het toedienen van medicatie voor uw vissen dient in de meeste gevallen de UVC filter helemaal uitgezet te worden. Indien de UV filter in werking zou zijn tijdens het toedienen van de medicijnen, kan het effect van de medicijnen – en dus de werking ervan – afnemen of zelfs helemaal niet aanslaan.

Lees in elk geval goed welke maatregelen u moet treffen als u medicatie aan uw vijvervissen gaat toedienen. Het al dan niet aan laten staan van de UV filter installatie zal zeker aangegeven worden op de verpakking van het medicijn.

Natuurlijk zijn wij altijd bereid om u passend advies te geven over medicijngebruik. Kom gerust een langs in Oirschot.

Overhitting van de UV lamp

Doordat er continue vijverwater door de UV filter stroomt, zal deze automatisch gekoeld worden. Als u bijvoorbeeld u vijverpomp – tijdelijk – buiten werking gesteld heeft, is het raadzaam om de UVC filter lamp ook – even – uit te schakelen.

Wanneer de UV unit gebruiken – seizoen?

Zoals hiervoor aangegeven treden zweefalgen en ziektekiemen met name op bij warmer weer. Dit impliceert dat u gedurende winterperiode de UV lamp uit mag zetten.

Een andere maatstaf zou de temperatuur van het vijverwater kunnen zijn: onder de 10 graden Celsius heeft het gebruik van een UV-C filter eigenlijk geen toegevoegde waarde.

Onderhoud en vervanging van de UV lamp

Zoals elke technische installatie dient de UV-C filter installatie ook goed onderhouden te worden voor het beste resultaat.

U dient zich echter wel te vergewissen hoe u onderhoud aan de UVC unit kunt uitvoeren. Uiteraard is dit afhankelijk van de soort of het merk dat u gebruikt. Daarnaast dient u te weten dat UV straling uitermate schadelijk kan zijn voor uw ogen. Schakel daarom de UV installatie altijd uit bij het plegen van onderhoud of vervanging van de UV lamp.

Vervanging van de UV lamp dient jaarlijks te gebeuren – bij normaal gebruik. Het effect van de UV straling in een UV lamp is dan ook maar 1 jaar. De lamp daarna blijven gebruiken heeft dus geen enkele zin ! Het kost u alleen energiekosten als u de lamp na een jaar blijft gebruiken.

Het vervangen van de UV lamp voor de vijver doet u bij voorkeur vroeg in de lente. Op het moment dat het seizoen weer begint is eigenlijk de beste methode. Op dat moment vervangt u de UV lamp en zorgt ervoor dat uw vijverfilter met extra bacteriën wordt opgestart.

De UV lamp bevindt zich (vaak) in een kwartglasbuis. Deze kunt u enkele keren per jaar schoonmaken met een schoon doekje. Heeft u last van hard water, kunt u dat met wat azijn van het kwartsglas verwijderen.

Samenvatting onderhoud en vervanging

 • Schakel de unit (en UV lamp) helemaal uit bij onderhoud of bij een stilstaande pomp.
 • Maak het kwartsglas schoon met een schoon doekje (eventueel met azijn).
 • Zet de unit en UV lamp 7 dagen uit bij toevoegen van bacteriën in vijverfilter.
 • Vervang ELK JAAR de UV lamp in uw UVC filter