De oorzaak van groen vijverwater is vaak een combinatie van factoren. Om dit te voorkomen is het perfect conditioneren van uw vijverwater van belang. Vaak gaat een groene vijver dan ook gepaard met overmatige algengroei. Het jaarlijks opstarten van de vijver is dan ook van groot belang.

Wanneer het vijverwater zo groen is dat u nauwelijks meer vissen en planten in de vijver kunt zien, heeft u vaak te maken met zweefalgen. Daarnaast is er ook nog draadalg. Dit is een soort van zuurstofplant, waarin vissen verstrikt kunnen raken. Tevens is draadalg geen mooie plant. Beide dienen dus voorkomen en bestreden te worden om de vijver helder te krijgen.

Vijvercentrum De Scheper heeft het product tegen draadalgen. Dit product werkt perfect tegen de bestrijding van draadalgen. Algostabiel dient echter pas ingezet te worden nadat de waterwaarden van uw vijver ook geconditioneerd en optimaal zijn. Anders heeft gebruik geen zin. Draadalg bestrijden is immers, net als draadalg voorkomen, een combinatie van factoren.

Zweefalgen daarentegen is te bestrijden door een UV-C filter. Dit product is een simpel maar uiterst effectief systeem tegen de vorming van zweefalgen in uw vijver. Op deze manier houdt u de vijver helder en zweefalgen bestrijden. Bij een UV-C filter wordt het vijverwater, voordat of nadat dit door de vijverfilter is gestroomd, even bloot gesteld aan UV licht (Ultra violet). Deze blootstelling aan UV licht zorgt ervoor dat de zweefalgen in uw vijver afgebroken worden en geen kans krijgen zich verder te ontwikkelen.