watertest vijver_vijvercentrum de scheper

Om er zeker van te zijn dat uw vijver de juiste waterwaarden heeft, is een periodieke watertest essentieel. In dit artikel vertellen we er u graag wat meer over.

Een aantal waterwaarden dienen frequent gemeten te worden. Zeker als een vijver pas aan is gelegd en de vijverfilter net in gebruik is genomen. Uw vijverwater testen is belangrijk om te weten te komen of alles in orde is en dat uw vissen de goede watercondities hebben.

Klik op onderstaand formulier om uw waterwaarden door te geven aan ons.

waterwaarden formulier

Onze website geeft u de mogelijkheid om uw waterwaarden te meten en daarna via het waterwaardenformulier aan ons toe te sturen. Wij beoordelen daarna de door u ingestuurde gegevens en geven u daarbij een passend advies. Om het u gemakkelijk te maken hebben we de mogelijkheid voor u om via onze webshop producten te bestellen, die de waterkwaliteit kunnen verbeteren.

Klik op bovenstaande button en u vindt op het formulier alle mogelijke waterwaarden die u zelf kunt testen, uiteraard staan we bij ons in de zaak ook voor u klaar om deze test uit te voeren. Onderstaand vindt u verschillende waarden waar wij op meten en wat deze inhouden.

Waterkwaliteit – wat moet u eigenlijk periodiek meten!

De waterkwaliteit bij deze vissen dient optimaal te zijn. Dit betekent dat u moet proberen om een aantal waterwaarden goed in de gaten te blijven houden.

PH-waarde geeft de zuurtegraad van het water aan. (optimaal is deze vissen als de waarde tussen 7,0 en 8,5 ligt)

GH-waarde geeft de hardheid van het water aan. (Ideaal is een waarde tussen 8 en 12)

KH-waarde geeft de carbonaathardheid aan. De KH-waarde dient als stabilator voor de PH waarde. (Ideaal waarde ligt tussen 5 en 10)

NO2-waarde (Nitriet) dient zo laag mogelijk te zijn. Bij een waarde hoger dan 0,15 mg/liter komt men in de gevarenzone. Bij waarden hoger dan 0,50 mg/liter dient men direct minimaal 50% van het water te verversen).

NO3-waarde (Nitraat) dient niet hoger te zijn 50mg/liter) Meestal duiden hogere waarden op een te hoog visbestand of dat men teveel voert. Voeding matigen is dus het devies indien men te hoge nitraatwaarden blijft meten. Waterverversing zal de nitraatwaarden doen verlagen.

Ammoniak NH4 dient ook minimaal te zijn. Vooral bij pas opgestarte vijvers kan deze waarde tot problemen leiden. Een waarde tussen 0,2 en 0,5 kan al dodelijk zijn voor koi. Indien NH3 wordt gemeten, dient het water direct met minimaal 50% te worden ververst. Indien u een ammoniak vergiftiging constateert, dient u ook direct te stoppen met voeren van de vissen.

Bewaren